നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+15 ഠ സെ.
N 5 മീ./സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +15°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +11°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 76.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 20 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 28/07 05:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Vitigudino
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Vitigudino >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +32°
നിമ്ന: +13°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +33°
നിമ്ന: +13°
വെള്ളി
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +31°
നിമ്ന: +12°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+33° തെളിഞ്ഞ Āghā Jārī, ഇറാന്‍
Port-aux-Français, ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഫ്രെഞ്ച് സതേണ്�� മൂടല്‍കെട്ട് -2°

+32° തെളിഞ്ഞ Al Jafr, സൗദി അറേബ്യ
Arthur’s Pass, ന്യൂസിലാന്‍റ് +11°

+32° തെളിഞ്ഞ Al Markaz, സൗദി അറേബ്യ
Broken River Ski Area, ന്യൂസിലാന്‍റ് +11°

+32° തെളിഞ്ഞ Al Qārah, സൗദി അറേബ്യ
Mt. Cheeseman Ski Resort, ന്യൂസിലാന്‍റ് +11°

+32° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Shūshtar, ഇറാന്‍
Hanmer Springs, ന്യൂസിലാന്‍റ് +13°