ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

42 °F
SE 2 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 42°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 38°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 86.9%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 04/03 04:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Vitigudino
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Vitigudino >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 39°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 36°
ಶನಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 34°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

81° ಸ್ವಚ್ಛ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಭಾರತ
Saskylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -52°

81° ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಲುಂದ್ರಿ, ಭಾರತ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -44°

81° ಸ್ವಚ್ಛ ವಾಡ, ಭಾರತ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -40°

81° ಸ್ವಚ್ಛ ಶಾಹಾಪುರ್, ಭಾರತ
Kugluktuk, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -37°

76° ಸ್ವಚ್ಛ Vāshi, ಭಾರತ
Нежданинское, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -35°