ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+16 °C
SW 2 ಎಮ್/ಎಸ್
ಅನಿಸುವುದು: +16°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +6°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 51.8%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಕಿ.ಮೀ
ಈಗ 04/03 04:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Vitigudino
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Vitigudino >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +17°
ಇಗೋ: +4°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +17°
ಇಗೋ: +3°
ಶನಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +15°
ಇಗೋ: +1°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+30° ಸ್ವಚ್ಛ Kata Tjuta, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -43°

+30° ಸ್ವಚ್ಛ Uluru-Kata Tjuta National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Нежданинское, ರಷ್ಯಾ -42°

+26° ಸ್ವಚ್ಛ Mount Isa, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -37°

+25° ಸ್ವಚ್ಛ Cloncurry, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Repulse Bay, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -25°

+22° ಸ್ವಚ್ಛ Longreach, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Karaul, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -20°