നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

50 ഠഫാ.
SE 7 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 50°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 46°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 84.4%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 7 മൈ.
സമയത്തുള്ള 04/03 04:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Roda De Andalucía
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Roda De Andalucía >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 46°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 48°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° തെളിഞ്ഞ കാലുന്ദ്രി, ഇന്ത്യ
Khatanga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -45°

84° തെളിഞ്ഞ പെന്‍, ഇന്ത്യ
Kugluktuk, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -37°

84° തെളിഞ്ഞ ഭിവണ്ടി, ഇന്ത്യ
Cambridge Bay, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -36°

84° തെളിഞ്ഞ ഷാഹാപുര്‍, ഇന്ത്യ
Igloolik, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -35°

74° തെളിഞ്ഞ വാഡ, ഇന്ത്യ
Prudhoe Bay, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� മേഘാവ്യതമായ -27°