നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+15 ഠ സെ.
S 5 മീ./സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +15°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1016.4 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +6°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 53.3%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 20 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 04/03 05:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Roda De Andalucía
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Roda De Andalucía >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +18°
നിമ്ന: +8°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: +17°
നിമ്ന: +9°
ശനി
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: +18°
നിമ്ന: +10°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+31° തെളിഞ്ഞ Tennant Creek, ഓസ്ട്രേലിയ
Zhigansk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -38°

+29° തെളിഞ്ഞ Yulara, ഓസ്ട്രേലിയ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -36°

+25° Geikie Gorge National Park, ഓസ്ട്രേലിയ
Resolute, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -32°

+24° Winton, ഓസ്ട്രേലിയ
Kugaaruk, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഞ്ഞും -28°

+20° തെളിഞ്ഞ Selwyn Snowfields, ഓസ്ട്രേലിയ
Qeqertat, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും -24°