നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

73 ഠഫാ.
W 5 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 73°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 56°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 56.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 26/07 02:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Segovia
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Segovia >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 84°
നിമ്ന: 57°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 90°
നിമ്ന: 55°
ബുധന്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 93°
നിമ്ന: 59°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

110° തെളിഞ്ഞ Nāḩiyat al Fuhūd, ഇറാക്ക്
Caviahue, അര്‍ജന്‍റീന തെളിഞ്ഞ 33°

109° തെളിഞ്ഞ Ash Shaţrah, ഇറാക്ക്
Ladybrand, സൗത് ആഫ്രിക്ക 59°

104° തെളിഞ്ഞ Karbalā', ഇറാക്ക്
Maputsoe, ലെസോതൊ 59°

73° തെളിഞ്ഞ Adolfo Ruíz Cortínes, മെക്സിക്കോ
Maseru, ലെസോതൊ 59°

73° തെളിഞ്ഞ Mochicahui, മെക്സിക്കോ
Bethlehem, സൗത് ആഫ്രിക്ക തെളിഞ്ഞ 60°