നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

44 ഠഫാ.
NE 1 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 44°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 28°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 53.8%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 11 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/04 04:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Segovia
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Segovia >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 43°
ബുധന്‍
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 46°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

77° തെളിഞ്ഞ Al Manzilah, ഈജിപ്ത്
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ട് -20°

76° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Ati, ചഡ്
Igloolik, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -8°

° ,
Kayyerkan, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -4°

° ,
Noril'sk, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -4°

° ,
Repulse Bay, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും