ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

43 °F
NE 3 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 41°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 28°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 55%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 19/04 05:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Segovia
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Segovia >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 45°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 43°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 46°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

° ,
McMurdo Station, Antarctica ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -20°

° ,
Hall Beach, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -9°

° ,
Igloolik, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -9°

° ,
Chesterfield Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -2°

° ,
Dudinka, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜು -1°