ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

61 °F
SW 3 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 61°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.1 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 56°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 83.5%
ಈಗ 07/03 02:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Adra,club Naútico
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Adra,club Naútico >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 55°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 55°
ಮಂಗಳವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 61°
ಇಗೋ: 54°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

70° ಸ್ವಚ್ಛ Ajuchitlán del Progreso, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -39°

70° ಸ್ವಚ್ಛ Antunes, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Khatanga, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -32°

70° ಸ್ವಚ್ಛ Ciudad Altamirano, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Belichan, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -28°

70° ಸ್ವಚ್ಛ San Juan De Los Platanos, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Ust'-Nera, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -17°

70° ಸ್ವಚ್ಛ Tlapehuala, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Iskateley, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -12°