ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

45 °F
E 1 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 45°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.4 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 35°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 68%
ಈಗ 12/04 09:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Elgoibar,iberdrola
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Elgoibar,iberdrola >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 52°
ಇಗೋ: 37°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 57°
ಇಗೋ: 39°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 57°
ಇಗೋ: 39°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

105° ಸ್ವಚ್ಛ Ouallam, ನೈಗರ್
Orotukan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -27°

104° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Dori, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ
McMurdo Station, Antarctica ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -14°

104° ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ Gorom-Gorom, ಬುರ್ಕಿನಾ ಫಾಸೊ
Cambridge Bay, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು -13°

102° ಸ್ವಚ್ಛ Kollo, ನೈಗರ್
Grise Fiord, ಕೆನೆಡಾ -13°

102° ಸ್ವಚ್ಛ Niamey, ನೈಗರ್
Arviat, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ