ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+16 °C
SE 4 ಎಮ್/ಎಸ್
ಅನಿಸುವುದು: +16°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1018.5 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +8°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 59.3%
ಈಗ 04/03 04:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Elgoibar,iberdrola
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Elgoibar,iberdrola >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: +16°
ಇಗೋ: +8°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: +11°
ಇಗೋ: +6°
ಶನಿವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: +8°
ಇಗೋ: +5°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+31° ಸ್ವಚ್ಛ Tennant Creek, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Нежданинское, ರಷ್ಯಾ -42°

+29° Kununurra, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -38°

+28° ಸ್ವಚ್ಛ Purnululu National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -37°

+26° Geikie Gorge National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Repulse Bay, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -25°

+26° ಸ್ವಚ್ಛ Mount Isa, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Karaul, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -20°