અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

45 °F
E 1 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે: 45°
બેરોમિટર: 30.4 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 35°
ભેજ: 68%
ના રોજ 12/04 09:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Elgoibar,iberdrola
ભૂતકાળના અવલોકનો, Elgoibar,iberdrola >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 52°
લઘુત્તમ: 37°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 57°
લઘુત્તમ: 39°
બુધવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 57°
લઘુત્તમ: 39°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

108° સ્પષ્ટ Barkéwol, મોરિતાનિયા
Orotukan, રશિયા સ્પષ્ટ -27°

108° સ્પષ્ટ Ouro Sogui, સેનેગલ
Galimyy, રશિયા સ્પષ્ટ -26°

105° સ્પષ્ટ Téra, નિજર
Omsukchan, રશિયા સ્પષ્ટ -26°

104° ઘેરાયેલું Dori, બુર્કિના ફાસો
Taloyoak, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું -15°

102° સ્પષ્ટ Say, નિજર
Grise Fiord, કેનેડા -13°