અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

+4 °C
ના જેવું લાગે છે: +4°
બેરોમિટર: 1023.5 hPa
ડ્યુપોઇન્ટ: +3°
ભેજ: 91.2%
ના રોજ 07/03 03:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Elgoibar,iberdrola
ભૂતકાળના અવલોકનો, Elgoibar,iberdrola >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
ઘેરાયેલું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: +8°
લઘુત્તમ: +5°
કાલે
ઘેરાયેલું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: +7°
લઘુત્તમ: +5°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: +7°
લઘુત્તમ: +2°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+29° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ El Chauz, મેક્સિકો
Dzhebariki-Khaya, રશિયા સ્પષ્ટ -42°

+29° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Huetamo de Núñez, મેક્સિકો
Khandyga, રશિયા સ્પષ્ટ -42°

+23° સ્પષ્ટ Antunes, મેક્સિકો
Predporozhnyy, રશિયા ઘેરાયેલું -29°

+23° સ્પષ્ટ Apatzingán de la Constitución, મેક્સિકો
Belichan, રશિયા ઘેરાયેલું -26°

+23° સ્પષ્ટ Felipe Carrillo Puerto, મેક્સિકો
Myaundzha, રશિયા ઘેરાયેલું -26°