અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 40 °F
N 18 માઇલ પ્રતિ કલાક
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 31°
ડ્યુપોઇન્ટ: 34°
ભેજ: 80.8%
દ્રશ્યતા: 34 માઇલ
ના રોજ 12/07 08:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Villacher Alpe Aut.
ભૂતકાળના અવલોકનો, Villacher Alpe Aut. >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 59°
લઘુત્તમ: 41°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 59°
લઘુત્તમ: 43°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 59°
લઘુત્તમ: 48°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

Ski conditions

Updated at 12/04 05:58 pm
Opening times: 30/11 - 30/11
Contact: 386 64 741133
Zatrnik

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

106° સ્પષ્ટ Arizona Village, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Clyde, ન્યુઝીલેન્ડ 41°

104° સ્પષ્ટ Bullhead City, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Ranfurly, ન્યુઝીલેન્ડ 41°

104° સ્પષ્ટ Mohave Valley, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Arthur’s Pass, ન્યુઝીલેન્ડ 43°

104° સ્પષ્ટ Mojave Ranch Estates, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Milford Sound, ન્યુઝીલેન્ડ 45°

102° સ્પષ્ટ Big River, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Pleasant Point, ન્યુઝીલેન્ડ 48°