നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 28 ഠഫാ.
N 2 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 28°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 27°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 92%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 27/01 06:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Ljubljana / Brnik
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Ljubljana / Brnik >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 25°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 25°
ശനി
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 25°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 19/03 12:26 pm
Opening times: 30/11 - 30/11
Contact: 386 61 831249
Velika Planina ( Kamnik )

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

79° മേഘാവ്യതമായ അല്‍ദോന, ഇന്ത്യ
Oymyakon, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -65°

79° മേഘാവ്യതമായ കരപുര്‍, ഇന്ത്യ
Amga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -51°

79° മേഘാവ്യതമായ കുര്‍ചൊരെം, ഇന്ത്യ
Solnechnyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

79° മേഘാവ്യതമായ പൊണ്ട, ഇന്ത്യ
Ynykchanskiy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

79° മേഘാവ്യതമായ സന്‍വൊര്‍ദെം, ഇന്ത്യ
Taloyoak, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -35°