നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

48 ഠഫാ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 48°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 39°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 70.8%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 28 മൈ.
സമയത്തുള്ള 18/10 11:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Lesce
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Lesce >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 36°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 41°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

87° മേഘാവ്യതമായ Barkéwol, മൗരിടാനിയ
Kadykchan, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ

80° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Coreaú, ബ്രസീല്‍
Susuman, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ

80° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Forquilha, ബ്രസീല്‍
Yagodnoye, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ

78° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Esperantina, ബ്രസീല്‍
Artyk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട്

78° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Piracuruca, ബ്രസീല്‍
Khandyga, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 13°