ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

29 °F
ಅನಿಸುವುದು: 29°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.3 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 25°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 86%
ಈಗ 27/01 06:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Eisenkappel
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Eisenkappel >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 39°
ಇಗೋ: 28°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 39°
ಇಗೋ: 18°
ಶನಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 36°
ಇಗೋ: 23°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

79° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ಚೋರೆಂ, ಭಾರತ
Sarylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -66°

79° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಜುವಾ, ಭಾರತ
Amga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -51°

79° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ದಿಚೋಲಿ, ಭಾರತ
Ust'-Maya, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -48°

79° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಪೆರ್ನೆಮ್, ಭಾರತ
Belaya Gora, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -47°

79° ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಪೋಂಡ, ಭಾರತ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -33°