നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 32 ഠഫാ.
NW 2 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 32°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 26°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 75.3%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 7 മൈ.
സമയത്തുള്ള 27/01 04:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Slovenj Gradec
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Slovenj Gradec >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 27°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 25°
ശനി
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 27°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 02/04 12:52 pm
Opening times: 16/12 - 28/02
Contact: 386 602 42391
Kope

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

79° മേഘാവ്യതമായ അല്‍ദോന, ഇന്ത്യ
Sarylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -66°

79° മേഘാവ്യതമായ കരപുര്‍, ഇന്ത്യ
Oymyakon, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -65°

79° മേഘാവ്യതമായ കുര്‍ചൊരെം, ഇന്ത്യ
Srednekolymsk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -49°

79° തെളിഞ്ഞ പൂട്ടൂര്‍, ഇന്ത്യ
Solnechnyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

79° മേഘാവ്യതമായ പെര്‍നെം, ഇന്ത്യ
Ynykchanskiy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°