നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 24 ഠഫാ.
E 2 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 24°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 23°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 95%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 17/01 01:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Kraljevo
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Kraljevo >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 25°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 30°
ശനി
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 27°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

112° തെളിഞ്ഞ Cobar, ഓസ്ട്രേലിയ
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -70°

109° തെളിഞ്ഞ Griffith, ഓസ്ട്രേലിയ
Kadykchan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -63°

109° Hay, ഓസ്ട്രേലിയ
Batagay, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -62°

101° തെളിഞ്ഞ Mildura, ഓസ്ട്രേലിയ
Orotukan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -57°

98° തെളിഞ്ഞ Quilpie, ഓസ്ട്രേലിയ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -52°