ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 14 °F
S 2 mph
దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు
ఇలా అనిపిస్తుంది: 14°
బేరోమీటర్: 30.0 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 11°
తేమ: 85.9%
దృష్టి గోచరత: 31 mi
ఇప్పటి వరకు 19/04 12:00 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Viljujsk
గత పరిశీలనలు , Viljujsk >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 25°
తక్కువ: -2°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 25°
తక్కువ:
బుధవారం
మేఘావృతం
ఎక్కువ : 27°
తక్కువ:

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

° ,
McMurdo Station, Antarctica దట్టమైన మబ్బులు -18°

° ,
Dudinka, రష్యా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  -7°

° ,
Pond Inlet, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది

° ,
Igloolik, కెనడా దట్టమైన మబ్బులు మరియు మంచు

° ,
Coral Harbour, కెనడా పాక్షికంగా మేఘావృతం