અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ 14 °F
S 2 માઇલ પ્રતિ કલાક
ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ
ના જેવું લાગે છે: 14°
બેરોમિટર: 30.0 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 11°
ભેજ: 85.9%
દ્રશ્યતા: 31 માઇલ
ના રોજ 19/04 12:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Viljujsk
ભૂતકાળના અવલોકનો, Viljujsk >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 25°
લઘુત્તમ: -2°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 25°
લઘુત્તમ:
બુધવાર
વાદળછાયું
મહત્તમ: 27°
લઘુત્તમ:

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

° ,
Arctic Bay, કેનેડા

° ,
Rankin Inlet, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ

° ,
Grise Fiord, કેનેડા

° ,
Igloolik, કેનેડા ઘેરાયેલું અને બરફ

° ,
Coral Harbour, કેનેડા વાદળછાયું