અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 12 °F
W 7 માઇલ પ્રતિ કલાક
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે:
બેરોમિટર: 30.4 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: -2°
ભેજ: 49.1%
દ્રશ્યતા: 31 માઇલ
ના રોજ 12/04 03:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Mogoca
ભૂતકાળના અવલોકનો, Mogoca >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 25°
લઘુત્તમ: -6°
કાલે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 28°
લઘુત્તમ:
બુધવાર
વાદળછાયું
મહત્તમ: 36°
લઘુત્તમ:

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

93° સ્પષ્ટ Santa Ana, ગુઆતેમાલા
Artyk, રશિયા સ્પષ્ટ -34°

91° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Carmelita, ગુઆતેમાલા
Zyryanka, રશિયા સ્પષ્ટ -25°

91° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Flores, ગુઆતેમાલા
Dukat, રશિયા સ્પષ્ટ -19°

91° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ San José, ગુઆતેમાલા
Kholodnyy, રશિયા વાદળછાયું -9°

90° સ્પષ્ટ Hecelchakán, મેક્સિકો
Susuman, રશિયા વાદળછાયું -9°