અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

ઘેરાયેલું અને બરફનો વરસાદ 18 °F
SW 16 માઇલ પ્રતિ કલાક
ઘેરાયેલું અને બરફનો વરસાદ
ના જેવું લાગે છે:
બેરોમિટર: 29.2 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 16°
ભેજ: 89.2%
દ્રશ્યતા: 12 માઇલ
ના રોજ 03/04 08:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Tazovskoe
ભૂતકાળના અવલોકનો, Tazovskoe >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 18°
લઘુત્તમ:
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 34°
લઘુત્તમ: 32°
રવિવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 36°
લઘુત્તમ: 27°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

89° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Mongo, ચેડ
Kugaaruk, કેનેડા -23°

80° સ્પષ્ટ Dourbali, ચેડ
Dorintosh, કેનેડા -11°

80° સ્પષ્ટ Kousséri, કેમેરુન
Mervin, કેનેડા -9°

80° સ્પષ્ટ Massaguet, ચેડ
Paynton, કેનેડા -9°

78° ઘેરાયેલું Illela, નાઇજિરિયા
Blumenthal, કેનેડા સ્પષ્ટ