ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు 57 °F
SE 2 mph
దట్టమైన మబ్బులు మరియు తుంపరులు
ఇలా అనిపిస్తుంది: 57°
బేరోమీటర్: 30.1 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 52°
తేమ: 83.2%
దృష్టి గోచరత: 2 mi
ఇప్పటి వరకు 29/05 12:00 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Rybinsk
గత పరిశీలనలు , Rybinsk >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
దట్టమైన మబ్బులు మరియు వర్షం
ఎక్కువ : 63°
తక్కువ: 54°
రేపు
మేఘావృతమై మరియు తుంపరులు
ఎక్కువ : 64°
తక్కువ: 52°
ఆదివారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 63°
తక్కువ: 41°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

95° ప్రశాంతంగా ఉంది Mesquite Creek, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Hall Beach, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది

95° ప్రశాంతంగా ఉంది Mojave Ranch Estates, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Bayanhongor, మంగోలియా దట్టమైన మబ్బులు 40°

90° ప్రశాంతంగా ఉంది Mohave Valley, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Kangxiwar, చైనా 41°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Poston, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Tosontsengel, మంగోలియా దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు 43°

82° ప్రశాంతంగా ఉంది Tacna, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Orlik, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు 46°