ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

ప్రశాంతంగా ఉంది 44 °F
SE 2 mph
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 44°
బేరోమీటర్: 30.1 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 22°
తేమ: 39.4%
దృష్టి గోచరత: 6 mi
ఇప్పటి వరకు 03/04 10:00 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Konstantinovsk
గత పరిశీలనలు , Konstantinovsk >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 55°
తక్కువ: 30°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 61°
తక్కువ: 36°
ఆదివారం
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఎక్కువ : 59°
తక్కువ: 37°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

100° ప్రశాంతంగా ఉంది Massaguet, చాద్
Taloyoak, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది -17°

100° ప్రశాంతంగా ఉంది Ngala, నైజీరియా
Chortitz, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది

85° ప్రశాంతంగా ఉంది Bokoro, చాద్
Hepburn, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది

85° ప్రశాంతంగా ఉంది Moussoro, చాద్
Neuanlage, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది

82° ప్రశాంతంగా ఉంది Nguigmi, నైజర్
Waldheim, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది