અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

ઘેરાયેલું +4 °C
SW 2 મી/સેં
ઘેરાયેલું
ના જેવું લાગે છે: +2°
બેરોમિટર: 1020.8 hPa
ડ્યુપોઇન્ટ: +1°
ભેજ: 81.9%
દ્રશ્યતા: 20 કિમિ
ના રોજ 07/12 01:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Bogucar
ભૂતકાળના અવલોકનો, Bogucar >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું
મહત્તમ: +5°
લઘુત્તમ:
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +3°
લઘુત્તમ:
સોમવાર
ઘેરાયેલું
મહત્તમ: +3°
લઘુત્તમ: -2°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+25° સ્પષ્ટ Agua Fría, હોન્ડ્યુરાસ
Batagay, રશિયા સ્પષ્ટ -46°

+25° સ્પષ્ટ El Cubolero, હોન્ડ્યુરાસ
Khandyga, રશિયા સ્પષ્ટ -44°

+25° સ્પષ્ટ El Guayabo, હોન્ડ્યુરાસ
Churapcha, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -43°

+25° સ્પષ્ટ El Tular, હોન્ડ્યુરાસ
Magan, રશિયા સ્પષ્ટ -41°

+25° સ્પષ્ટ La Criba, હોન્ડ્યુરાસ
Namtsy, રશિયા -40°