ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

దట్టమైన మబ్బులు 14 °F
NW 4 mph
దట్టమైన మబ్బులు
ఇలా అనిపిస్తుంది:
బేరోమీటర్: 30.1 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం):
తేమ: 58.5%
దృష్టి గోచరత: 31 mi
ఇప్పటి వరకు 12/04 03:00 am
ఇక్కడ పరిశీలించారు Namtsy
గత పరిశీలనలు , Namtsy >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
మేఘావృతం
ఎక్కువ : 27°
తక్కువ: -2°
రేపు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 30°
తక్కువ:
బుధవారం
చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది
ఎక్కువ : 30°
తక్కువ:

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

95° ప్రశాంతంగా ఉంది San Carlos, మెక్సికో
Zyryanka, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -25°

91° ప్రశాంతంగా ఉంది Hecelchakán, మెక్సికో
Batagay-Alyta, రష్యా -21°

91° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   San Andrés, గ్వాటెమాలా
Susuman, రష్యా మేఘావృతం -9°

91° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   San Benito, గ్వాటెమాలా
McMurdo Station, Antarctica దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు -6°

91° చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   San José, గ్వాటెమాలా
Oymyakon, రష్యా దట్టమైన మబ్బులు