અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

ઘેરાયેલું 25 °F
N 7 માઇલ પ્રતિ કલાક
ઘેરાયેલું
ના જેવું લાગે છે: 18°
બેરોમિટર: 30.5 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 22°
ભેજ: 88%
દ્રશ્યતા: 2 માઇલ
ના રોજ 15/12 12:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Moskva
ભૂતકાળના અવલોકનો, Moskva >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
ઘેરાયેલું
મહત્તમ: 27°
લઘુત્તમ: 16°
કાલે
ઘેરાયેલું
મહત્તમ: 19°
લઘુત્તમ:
સોમવાર
ઘેરાયેલું
મહત્તમ: 10°
લઘુત્તમ:

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

87° Warmbad, નામિબિયા
Belichan, રશિયા સ્પષ્ટ -59°

81° આંશિક વાદળછાયું Filadelfia, પેરાગ્વે
Burkhala, રશિયા સ્પષ્ટ -59°

79° સ્પષ્ટ Paulista, બ્રાઝિલ
Kadykchan, રશિયા સ્પષ્ટ -59°

77° સ્પષ્ટ Cardoso, બ્રાઝિલ
Myaundzha, રશિયા સ્પષ્ટ -59°

73° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Los Llanitos, હોન્ડ્યુરાસ
Oymyakon, રશિયા સ્પષ્ટ -56°