અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 47 °F
SW 2 માઇલ પ્રતિ કલાક
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 47°
ડ્યુપોઇન્ટ: 24°
ભેજ: 38.9%
દ્રશ્યતા: 31 માઇલ
ના રોજ 07/12 01:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Ahty
ભૂતકાળના અવલોકનો, Ahty >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 43°
લઘુત્તમ: 32°
કાલે
વાદળછાયું
મહત્તમ: 45°
લઘુત્તમ: 34°
સોમવાર
ઘેરાયેલું અને સહેજ ભીનો  બરફ
મહત્તમ: 37°
લઘુત્તમ: 28°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

77° સ્પષ્ટ El Guayabo, હોન્ડ્યુરાસ
Batagay, રશિયા સ્પષ્ટ -50°

77° સ્પષ્ટ El Tular, હોન્ડ્યુરાસ
Churapcha, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -46°

77° સ્પષ્ટ Jícaro Galán, હોન્ડ્યુરાસ
Dzhebariki-Khaya, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -42°

77° સ્પષ્ટ La Criba, હોન્ડ્યુરાસ
Pokrovsk, રશિયા સ્પષ્ટ -42°

72° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Santa Cruz, હોન્ડ્યુરાસ
Magan, રશિયા સ્પષ્ટ -40°