અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

વાદળછાયું -30 °F
NE 2 માઇલ પ્રતિ કલાક
વાદળછાયું
ના જેવું લાગે છે: -30°
બેરોમિટર: 30.3 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: -36°
ભેજ: 69.6%
દ્રશ્યતા: 31 માઇલ
ના રોજ 30/11 11:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Susuman
ભૂતકાળના અવલોકનો, Susuman >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: -13°
લઘુત્તમ: -35°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: -18°
લઘુત્તમ: -40°
બુધવાર
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: -24°
લઘુત્તમ: -42°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

102° સ્પષ્ટ Ayers Rock, ઓસ્ટ્રેલિયા
Dzhebariki-Khaya, રશિયા સ્પષ્ટ -39°

101° Bourke, ઓસ્ટ્રેલિયા
Churapcha, રશિયા વાદળછાયું -38°

95° સ્પષ્ટ Coober Pedy, ઓસ્ટ્રેલિયા
Namtsy, રશિયા સ્પષ્ટ -36°

90° સ્પષ્ટ Port Augusta, ઓસ્ટ્રેલિયા
Kangalassy, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -29°

90° સ્પષ્ટ Port Augusta West, ઓસ્ટ્રેલિયા
Markha, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -29°