ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

ప్రశాంతంగా ఉంది 72 °F
N 13 mph
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 72°
బేరోమీటర్: 30.1 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 43°
తేమ: 35.4%
దృష్టి గోచరత: 6 mi
ఇప్పటి వరకు 29/05 02:00 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Magnitogorsk
గత పరిశీలనలు , Magnitogorsk >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 70°
తక్కువ: 46°
రేపు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 73°
తక్కువ: 55°
ఆదివారం
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 79°
తక్కువ: 55°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

95° ప్రశాంతంగా ఉంది Mojave Ranch Estates, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Coral Harbour, కెనడా పాక్షికంగా మేఘావృతం

90° ప్రశాంతంగా ఉంది Needles, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Sachs Harbour, కెనడా 23°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Big River, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Mount Cook National Park, న్యూజిలాండ్ 37°

86° ప్రశాంతంగా ఉంది Bluewater, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Bayanhongor, మంగోలియా దట్టమైన మబ్బులు 40°

82° ప్రశాంతంగా ఉంది Tacna, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Tosontsengel, మంగోలియా దట్టమైన మబ్బులు మరియు  తుంపరులు 43°