ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

ప్రశాంతంగా ఉంది 64 °F
NW 6 mph
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 64°
బేరోమీటర్: 30.1 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 50°
తేమ: 59.5%
దృష్టి గోచరత: 6 mi
ఇప్పటి వరకు 18/04 06:00 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Ovar Mil.
గత పరిశీలనలు , Ovar Mil. >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 70°
తక్కువ: 52°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 64°
తక్కువ: 52°
మంగళవారం
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు తుంపరలు
ఎక్కువ : 64°
తక్కువ: 52°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

° ,
McMurdo Station, Antarctica దట్టమైన మబ్బులు -18°

° ,
Arctic Bay, కెనడా

° ,
Pond Inlet, కెనడా ప్రశాంతంగా ఉంది

° ,
Grise Fiord, కెనడా

° ,
Repulse Bay, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు