നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ 57 ഠഫാ.
N 4 എം.പി.എച്.
ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 57°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 35°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 42.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 19 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/05 01:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Zakopane
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Zakopane >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 43°
നാളെ
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 48°
ബുധന്‍
മൂടല്‍കെട്ട്, മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ്
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 48°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

108° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ മണ്ഡപെട്ട, ഇന്ത്യ
Igloolik, ക്യാനഡ

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ ഘുഗസ്, ഇന്ത്യ
Coral Harbour, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ

106° തെളിഞ്ഞ രാമചന്ദ്രപുരം, ഇന്ത്യ
Kugaaruk, ക്യാനഡ

105° തെളിഞ്ഞ പെനുഗൊണ്ട, ഇന്ത്യ
Taloyoak, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 12°

102° തെളിഞ്ഞ അഹിരി, ഇന്ത്യ
Iqaluit, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ട് 16°