ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 57 °F
N 4 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 57°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 34°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 41.9%
ಗೋಚರತೆ: 19 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 23/05 12:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Zakopane
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Zakopane >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 43°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 48°
ಬುಧವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ, ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುಗುಡುಗು
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 48°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಘೂಗುಸ್, ಭಾರತ
McMurdo Station, Antarctica ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -17°

Coral Harbour, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಅಹಿರಿ, ಭಾರತ
Pond Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 10°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಚಾಂದೂರ್, ಭಾರತ
Clyde River, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ 12°

102° ಸ್ವಚ್ಛ ಸಿರ್‌ಪುರ್, ಭಾರತ
Iqaluit, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 14°