અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

મોટા ભાગે સ્પષ્ટ 25 °F
E 7 માઇલ પ્રતિ કલાક
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 17°
બેરોમિટર: 30.6 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 23°
ભેજ: 91.8%
દ્રશ્યતા: 2 માઇલ
ના રોજ 06/07 02:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું La Paz / Alto
ભૂતકાળના અવલોકનો, La Paz / Alto >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 57°
લઘુત્તમ: 19°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 52°
લઘુત્તમ: 19°
બુધવાર
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 50°
લઘુત્તમ: 16°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

96° સ્પષ્ટ Palo Verde, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Puerto Natales, ચિલિ વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ 23°

95° સ્પષ્ટ Big River, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Torres Del Paine, ચિલિ ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ 27°

95° સ્પષ્ટ Bluewater, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Villa O'Higgins, ચિલિ ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ 27°

90° સ્પષ્ટ Mesquite Creek, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Mt. Potts Backcountry, ન્યુઝીલેન્ડ 39°

90° સ્પષ્ટ Willow Valley, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Mokhotlong, લેસોથો 45°