અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

98 °F
NW 17 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે: 98°
બેરોમિટર: 29.6 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 60°
ભેજ: 28.7%
ના રોજ 20/09 07:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Buraimi
ભૂતકાળના અવલોકનો, Buraimi >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 104°
લઘુત્તમ: 82°
કાલે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 106°
લઘુત્તમ: 84°
રવિવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 106°
લઘુત્તમ: 82°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

90° ઘેરાયેલું Asherton, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Kangxiwar, ચીન આંશિક વાદળછાયું °

90° ઘેરાયેલું Carrizo Springs, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Siorapaluk, ગ્રિનલેન્ડ 34°

90° ઘેરાયેલું Las Colonias, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Panaci, રોમાનિયા વાદળછાયું 44°

82° ઘેરાયેલું Eagle Pass, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Şaru Dornei, રોમાનિયા વાદળછાયું 44°

82° ઘેરાયેલું Eidson Road, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Măieru, રોમાનિયા આંશિક વાદળછાયું 55°