നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

59 ഠഫാ.
S 5 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 59°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.8 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 53°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 78%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 14 മൈ.
സമയത്തുള്ള 22/09 07:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Oslo-Blindern
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Oslo-Blindern >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 48°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 41°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

97° തെളിഞ്ഞ Calexico, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ 15°

95° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kullorsuaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 24°

89° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Qaarsut, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 26°

89° തെളിഞ്ഞ Needles, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Saattut, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 26°

77° തെളിഞ്ഞ Estación Coahuila, മെക്സിക്കോ
Severomuysk, റഷ്യ 30°