നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

24 ഠഫാ.
E 11 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 13°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 23°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 96.6%
സമയത്തുള്ള 29/11 10:00 pm

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും
ഉന്നത: 28°
നിമ്ന: 19°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 27°
നിമ്ന: 16°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 19°
നിമ്ന: 10°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 18/10 12:00 am
Contact: +47 56 588862
Eikedalen Skisenter

New snow in past 24h: 1 ഇഞ്ച്

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Sannār, സുഡാന്‍
Verkhoyansk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -39°

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Teseney, എരിട്രിയ
Batagay, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -38°

79° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ As Sūkī, സുഡാന്‍
Ese-Khayya, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -38°

79° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Galgani, സുഡാന്‍
Sarylakh, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -34°

79° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Sinjah, സുഡാന്‍
Zhigansk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -32°