നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

28 ഠഫാ.
NW 5 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 23°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.6 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 23°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 78.3%
സമയത്തുള്ള 29/11 08:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Torungen Fyr
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Torungen Fyr >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 23°
നിമ്ന: 19°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 32°
നിമ്ന: 19°
ബുധന്‍
മേഘാവൃതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും
ഉന്നത: 30°
നിമ്ന: 12°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Kassala, സുഡാന്‍
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -54°

79° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Galgani, സുഡാന്‍
Batagay, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -41°

79° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Rabak, സുഡാന്‍
Verkhoyansk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -34°

79° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Sinjah, സുഡാന്‍
Fort McPherson, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -33°

78° Geikie Gorge National Park, ഓസ്ട്രേലിയ
Aklavik, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -18°