നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

38 ഠഫാ.
S 13 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 30°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 30°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 70.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 31 മൈ.
സമയത്തുള്ള 06/06 06:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Queenstown Aerodrome
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Queenstown Aerodrome >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 25°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞും
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 34°
തിങ്കള്‍
മൂടല്‍കെട്ടും മഴയും
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 32°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

117° തെളിഞ്ഞ Rāmshīr, ഇറാന്‍
Clyde, ന്യൂസിലാന്‍റ് 34°

117° തെളിഞ്ഞ Āghā Jārī, ഇറാന്‍
Coal Creek Flat, ന്യൂസിലാന്‍റ് 34°

109° Al Buraymī, ഒമാന്‍
Roxburgh Hydro, ന്യൂസിലാന്‍റ് 34°

101° തെളിഞ്ഞ Shūshtar, ഇറാന്‍
Arrowtown, ന്യൂസിലാന്‍റ് 38°

97° തെളിഞ്ഞ Faya, ചഡ്
Waiorau Snow Farm, ന്യൂസിലാന്‍റ് 38°