നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

48 ഠഫാ.
S 7 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 45°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.5 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 32°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 52.8%
സമയത്തുള്ള 23/08 06:00 pm

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 45°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

95° തെളിഞ്ഞ Ash Shināfīyah, ഇറാക്ക്
Grytviken, സൗത് ജ്യോര്‍ജിയ ആന്‍റ് സൗത് � 17°

93° തെളിഞ്ഞ Mandalī, ഇറാക്ക്
Culpina, ബൊളീവിയ തെളിഞ്ഞ 36°

84° തെളിഞ്ഞ Al Kūt, ഇറാക്ക്
La Oroya, പെറു ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ 41°

84° തെളിഞ്ഞ Ash Shaţrah, ഇറാക്ക്
San Pedro de Cajas, പെറു ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ 41°

84° തെളിഞ്ഞ Mehrān, ഇറാന്‍
Macusani, പെറു തെളിഞ്ഞ 50°