നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

42 ഠഫാ.
W 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 42°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 40°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 94.6%
സമയത്തുള്ള 08/04 03:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Mt Cook Aero Aws
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Mt Cook Aero Aws >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 36°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 36°
വെള്ളി
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 37°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 29/09 12:09 pm
Opening times: 30/06 - 30/11
Contact: 64-03-318-8711
Craigieburn Valley Ski Area

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

99° തെളിഞ്ഞ Ad Dindar, സുഡാന്‍
Kugaaruk, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -11°

99° തെളിഞ്ഞ Al Musallamīyah, സുഡാന്‍
Gjoa Haven, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -2°

99° തെളിഞ്ഞ Al Ḩaşāḩīşā, സുഡാന്‍
Taloyoak, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ -2°

99° തെളിഞ്ഞ Aroma, സുഡാന്‍
Prudhoe Bay, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��

99° തെളിഞ്ഞ Sannār, സുഡാന്‍
Hall Beach, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ