ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

30 °F
NW 1 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 30°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 23°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 71.4%
ಈಗ 23/09 04:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Mt Cook Aero Aws
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Mt Cook Aero Aws >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 39°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 55°
ಇಗೋ: 39°
ಶನಿವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಳೆ
ಹೈ: 54°
ಇಗೋ: 30°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

Ski conditions

Updated at 17/10 11:25 am
Opening times: 30/06 - 30/11
Contact: 64-03-318-7270
Broken River Ski Area

Base depth: 20 - 47 ಇಂ

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

97° ಸ್ವಚ್ಛ Calexico, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Artyk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ 15°

97° ಸ್ವಚ್ಛ Heber, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Kullorsuaq, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ 24°

88° ಸ್ವಚ್ಛ Blythe, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Tasiusaq, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು 26°

82° ಸ್ವಚ್ಛ Mesquite Creek, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Saattut, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 27°

82° ಸ್ವಚ್ಛ Mojave Ranch Estates, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Belogorsk, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು 32°