നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

43 ഠഫാ.
S 8 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 38°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.8 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 27°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 51.8%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 17/09 09:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Queenstown Aerodrome
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Queenstown Aerodrome >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞുവര്‍ഷവും
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 30°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 34°
വ്യാഴം
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 36°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

91° തെളിഞ്ഞ Riyadh, സൗദി അറേബ്യ
Maarmorilik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ട് 33°

90° തെളിഞ്ഞ Mandalī, ഇറാക്ക്
Siorapaluk, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 33°

83° തെളിഞ്ഞ Omīdīyeh, ഇറാന്‍
Dragali Skisenter, നോര്‍വെ 36°

81° തെളിഞ്ഞ Do Gonbadān, ഇറാന്‍
Kapisillit, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ 37°

79° തെളിഞ്ഞ Janūb as Surrah, കുവൈറ്റ്
Neriunaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ 37°