અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

મોટા ભાગે સ્પષ્ટ 77 °F
N 6 માઇલ પ્રતિ કલાક
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 77°
બેરોમિટર: 30.0 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 70°
ભેજ: 78.5%
દ્રશ્યતા: 6 માઇલ
ના રોજ 18/08 12:15 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Luqa
ભૂતકાળના અવલોકનો, Luqa >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 86°
લઘુત્તમ: 73°
કાલે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 86°
લઘુત્તમ: 72°
મંગળવાર
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 86°
લઘુત્તમ: 72°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

109° સ્પષ્ટ Arizona Village, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Río Gallegos, આર્જેન્ટાઇન આંશિક વાદળછાયું 36°

109° સ્પષ્ટ Needles, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
El Calafate, આર્જેન્ટાઇન સ્પષ્ટ 41°

108° સ્પષ્ટ Mojave Ranch Estates, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Villa O'Higgins, ચિલિ સ્પષ્ટ 41°

106° સ્પષ્ટ Bluewater, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Caviahue, આર્જેન્ટાઇન ઘેરાયેલું 55°

104° સ્પષ્ટ Mesa, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ
Huarancante, પેરુ સ્પષ્ટ 59°