നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 43 ഠഫാ.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 43°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 20°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 36.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 12/12 01:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Tetovo
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Tetovo >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 30°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 36°
വെള്ളി
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 41°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

95° തെളിഞ്ഞ Purnululu National Park, ഓസ്ട്രേലിയ
Kholodnyy, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -48°

89° തെളിഞ്ഞ Mount Isa, ഓസ്ട്രേലിയ
Susuman, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -48°

85° തെളിഞ്ഞ Port Hedland, ഓസ്ട്രേലിയ
Seymchan, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -46°

81° തെളിഞ്ഞ Alabel, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Verkhoyansk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -45°

81° തെളിഞ്ഞ Buayan, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Bilibino, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -41°