നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ -3 ഠ സെ.
S 1 മീ./സെ.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: -3°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1036.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: -5°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 89.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 15 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 24/01 01:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Vaduz
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Vaduz >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +4°
നിമ്ന: -3°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +6°
നിമ്ന: -2°
ബുധന്‍
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +5°
നിമ്ന: -6°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+34° തെളിഞ്ഞ Mount Gambier, ഓസ്ട്രേലിയ
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -53°

+33° Ouyen, ഓസ്ട്രേലിയ
Talaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

+30° തെളിഞ്ഞ Carnarvon, ഓസ്ട്രേലിയ
Bilibino, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -35°

+29° തെളിഞ്ഞ Kata Tjuta, ഓസ്ട്രേലിയ
Vstrechnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -35°

+25° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Echuca, ഓസ്ട്രേലിയ
Aliskerovo, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -32°