നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 46 ഠഫാ.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 46°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 44°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 94%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 11 മൈ.
സമയത്തുള്ള 23/04 12:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Frontone
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Frontone >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 37°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 39°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° തെളിഞ്ഞ Ad Dabbah, സുഡാന്‍
Cambridge Bay, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും

88° തെളിഞ്ഞ Gambaru, നൈജീരിയ
Sachs Harbour, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും

88° തെളിഞ്ഞ Kousséri, കാമറൂണ്‍
Holman, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും 10°

88° തെളിഞ്ഞ Ngala, നൈജീരിയ
Kugluktuk, ക്യാനഡ 10°

77° തെളിഞ്ഞ Jath, പാക്കിസ്ഥാന്‍
Arviat, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും 12°