നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 43 ഠഫാ.
E 6 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 39°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 42°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 95.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 1 മൈ.
സമയത്തുള്ള 08/03 10:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Frontone
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Frontone >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും ഈര്‍പ്പമുള്ള മഞ്ഞും
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 28°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 28°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Calabozo, വെനിസ്വേല
Kholodnyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -43°

88° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Masagua, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Khatanga, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -33°

86° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Ajuchitlán del Progreso, മെക്സിക്കോ
Nori, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -29°

86° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Ciudad Altamirano, മെക്സിക്കോ
Kutop'yugan, റഷ്യ -27°

86° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ San Miguel Totolapan, മെക്സിക്കോ
Urengoy, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -15°