ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 46 °F
S 3 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 44°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 44°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 92.7%
ಗೋಚರತೆ: 11 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 23/04 01:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Frontone
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Frontone >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: 54°
ಇಗೋ: 37°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 55°
ಇಗೋ: 39°
ರವಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 63°
ಇಗೋ: 43°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

86° ಸ್ವಚ್ಛ Ad Dabbah, ಸೂಡಾನ್
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ

86° ಸ್ವಚ್ಛ Marawī, ಸೂಡಾನ್
Sachs Harbour, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು

84° ಸ್ವಚ್ಛ Kousséri, ಕ್ಯಾಮರೂನ್
Baker Lake, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ

84° ಸ್ವಚ್ಛ Massaguet, ಚಡ್
Tuktoyaktuk, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 12°

84° ಸ್ವಚ್ಛ Moussoro, ಚಡ್
Stony Rapids, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 25°