നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ +13 ഠ സെ.
N 1 മീ./സെ.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +13°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1011.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +12°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 93.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 10 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 03/06 05:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Roma Fiumicino
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Roma Fiumicino >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +27°
നിമ്ന: +16°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +25°
നിമ്ന: +17°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ സാധ്യത
ഉന്നത: +24°
നിമ്ന: +13°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+37° തെളിഞ്ഞ Bullhead City, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kullorsuaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് -4°

+37° തെളിഞ്ഞ Mesquite Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Huarancante, പെറു തെളിഞ്ഞ -3°

+37° തെളിഞ്ഞ Paradise Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Jatun Orcochiri, പെറു തെളിഞ്ഞ -3°

+37° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tempe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Llongasora, പെറു തെളിഞ്ഞ -3°

+36° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kangxiwar, ചൈന +10°