നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

37 ഠഫാ.
SW 4 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 33°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 16°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 38.5%
സമയത്തുള്ള 27/01 06:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Sillian
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Sillian >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 30°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 19°
ശനി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 25°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

79° മേഘാവ്യതമായ കരപുര്‍, ഇന്ത്യ
Amga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -51°

79° മേഘാവ്യതമായ കുര്‍ചൊരെം, ഇന്ത്യ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -50°

79° മേഘാവ്യതമായ കുര്‍ട്ടി, ഇന്ത്യ
Belaya Gora, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -47°

79° മേഘാവ്യതമായ ജുവ, ഇന്ത്യ
Solnechnyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°

79° മേഘാവ്യതമായ സംഗ്വെം, ഇന്ത്യ
Ambler, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -39°